DE STERKE PUNTEN TEST

Het Strengthscope®-systeem omvat vier typen assessments met elk een bijbehorend ‘sterke punten’-rapport, dat inzicht biedt op het niveau van individuele medewerkers (basis en de 360 versie), teams en leidinggevenden. Daarnaast is er een rapport (Strengths Engagement-index) dat inzicht geeft in de mate van medewerkersbetrokkenheid alsmede de impact van een op sterke punten gebaseerd initiatief (bijv. een training of coachingstraject) voor een team of bedrijf.